<$BloKONYA MERAM ATATÜRK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MESLEK LİSESİ TARİHÇESİ>
Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü emri ile 1936 yılında şimdiki İsmet Paşa ilkokulunda Akşam Kız Sanat Okulu adı altında eğitim-öğretime başlamıştır. (dikiş, nakış, çamaşır, yemek pişirme) dersleri 2 (iki) yıl süre ile ilkokul mezunlarına öğretim vermiştir. 1944 yılında okulun adı Konya Kız Enstitüsü ve Akşam Kız Sanat Okulu olarak değişmiştir. İlkokul mezunları kayıt yapılarak 5 (beş) yıl öğrenim görmeleri sağlanmıştır. (bu dönemde dikiş, nakış, çamaşır, çiçek, moda, yemek pişirme dersleri ve kültür dersleri görülmekteydi.) 1960-61 Öğretim yılında Kız Sanat Orta Okulu, Kız Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. 1961 yılında İsmet Paşa İlkokulundan ayrılarak, bugünkü binasına taşınmıştır. 1963-64 Öğretim yılında Okul Kız Enstitüsü olarak, ortaokul mezunlarını alarak öğretim süresi 3 (üç) yıla çıkarılmıştır. Okulumuza bağlı olarak 1969 yılında Uygulama Anaokulu faaliyete geçmiş, bu okul binamızda yer olmadığı için Yonca Apartmanının bir dairesi Bakanlığımız tarafından kiralanarak 4 yaşını dolduran 15 öğrenci ile eğitim yapmıştır. 1974-75 Öğretim yılında okulumuzun ismi Kız Meslek Lisesi olmuştur. 1975-76 Öğretim yılında okul bahçesine Bakanlığımız tarafından yaptırılan Pratik Kız Sanat Okulu ve Uygulamalı Anaokulu binasıyla beraber okulumuz biraz daha rahat bir öğretim sürdürmüştür. Yonca apartmanından okulumuz bahçesindeki binasına taşınan Uygulamalı Anaokulu 25 öğrenci alarak daha çok faydalı olmaya çalışmış ve geçen yıllarda 50 öğrenciye kadar çıkarılmış, fakat bina yetersizliği nedeniyle bu yıl 40 öğrenci ile eğitimine devam etmiştir. 1976 yılında okulumuza bağlı olarak faaliyet gösteren Akşam Kız Sanat Okulunun adı Pratik Kız Sanat Olarak değiştirilerek bu şekilde eğitim yapılmaya başlanmıştır. 1977 yılında 40 kişilik dil laboratuarı yaptırılmıştır. Gideri Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanmıştır. Okulumuz Kız Meslek Lisesi, Kız Sanat Ortaokulu, Uygulamalı Anaokulu ve Pratik Kız Sanat Okulu olmak üzere 4 okul bir arada faaliyet göstermektedir. 1982 yılında devletin ve halkın yardımıyla okul bahçesindeki Uygulama Anaokulu binasının üzerine bir kat daha çıkarılarak öğrencilerin yatakhaneleri ve oyun odaları yukarı kata yerleştirilmiş, yatak kapasitesi yükseltilerek öğrenci sayısı 50 ye çıkarılmıştır. 1983 yılında bir hayırsever vatandaş tarafından okul bahçesine 10 musluklu çeşme yaptırılarak öğrencilerin hizmetine açılmıştır. 1985 yılında Valiliğin, Karayolları, Belediye, Su İşlerinin katkıları ile eskimeye yüz tutan ve dar olan okul bahçesi genişletilmiş yeniden danışma kulübesi yaptırılmış, otomatik kapı taktırılmıştır. 1986 yılında okul bahçesine parası Okul Koruma Derneğinden ödenmek kaydıyla öğrenci kooperatifi yaptırılmıştır. 1987 yılında okul binasının dışı kaleterasit olarak yeniden düzenlenmiştir. 1988 yılında danışma kulübesi yaptırılmıştır. (Yeni binaya) 1988 yılında okulumuzda iki sipariş atölyesi, bir döner sermayesi, 138 öğretmeni, 7 idarecisi, 8 memuru, 12 müstahdemi görev yapmış olup öğrenci sayısı 1573 dür. 1989 yılında 145 öğretmen, 7 idareci, 8 memur, 11 müstahdem, 2 sipariş atölyesi görev yapmış olup 1565 öğrenci eğitim öğretim yapmıştır. 1990 yılında 136 öğretmen, 7 idareci, 8 memur, 10 müstahdem, 2 sipariş atölyesi, döner sermayesi 1570 öğrencisi ile eğitim öğretim yapmıştır. 1991 yılında 135 öğretmen, 8 idareci, 8 memur, 10 müstahdem, 3 sipariş atölyesi, döner sermayesi, 1356 öğrencisi ile eğitim öğretim yapmıştır. Aynı zamanda 3553 sayılı M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün emri ile Kız Teknik Lisesi, Kız Meslek Lisesi bünyesinde açılmıştır. Bilgisayar laboratuarı açılmıştır. Kız Teknik Lisesinde 50 öğrenci kayıt edilerek Hazır Giyim Atölyesi açılmıştır. 1992 yılında 245 sayılı T.T kararı ve K.Y.Ö.G.M. emri ile Geleneksel Türk Sanatları Kız Meslek Lisesi açılmıştır. (Grafik ve seramik bölümleri eğitim vermektedir.) 1996 yılında 141 sayılı genelge ile Kız Meslek Lisesi bünyesinde Anadolu Kız Meslek Lisesi açılmıştır. Bilgisayar, Büro Yönetimi ve Sekreterlik ve Hazır Giyim bölümleri açılmıştır. 1998 yılında 71 sayılı karar ile K.T.Ö.G.M. emri ile METGE Projesi kapsamında Alan ve Bölüm programları açılarak vasıfsız ve işsiz kişilere meslek öğretilmektedir. 2001 yılında 2001/20 sayılı Konya İl Milli Eğitim Ad verme komisyon kararı ile Konya-Meram Atatürk Anadolu Meslek Lisesi ve Konya-Meram Atatürk Meslek Lisesi ismini almıştır. 2002 yılında öğretmenlerin daha iyi ortamda yemek yemeleri için okul kantini bina içine alınmıştır. 2004 yılında okul bahçesindeki kooperatif kaldırılarak bina içine alınmıştır. 2005 yılında okul bahçesinde kullanılamayacak durumda olan çeşme Büyükşehir belediyemiz tarafından 7 musluklu olarak yenilenmiştir. Dil laboratuarı yerine 20 bilgisayarlı ikinci Bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. Halen okulumuz Konya-Meram Atatürk Meslek Lisesi bünyesinde; A. Atatürk Anadolu Meslek Lisesi, B. Atatürk Meslek Lisesi, C. Atatürk P.S.O., D. Atatürk Uygulamalı Anaokulu, E. Açık Lise, bulunmaktadır...

>
Mavikare | Bilişim